Wat doet een omvormer?

Omvormers in netgekoppelde zonnepanelen installaties (die dus stroom aan het openbare net leveren) hebben tot taak de door de zonnepanelen installatie geleverde gelijkstroom om te zetten in een wisselstroom die aan de eisen van de energiebedrijven voldoet en die in het openbare elektriciteitsnet kan worden ingebracht. Op de display van de omvormer zelf kan men het actuele opgewekte Watt/piek aan elektriciteit aflezen. Schrik niet. Wanneer je overgaat tot zonnepanelen kopen in Tilburg dan hoef je dit niet allemaal zelf te regelen. De installateur zorgt dat het allemaal netjes wordt aangesloten.

De taken van de omvormer zijn in 4 groepen in te delen:

  • Omzetting van gelijkstroom in een 50-Hz wisselstroom ( 1 of 3 fasen)
  • Optimalisatie van het werkpunt van de zonnepanelen installatie
  • Verzamelen van bedrijfsgegevens en het signaleren/visualiseren daarvan
  • DC (gelijkstroom) en AC (wisselstroom) beveiliging (net en isolatiebewaking)

De omvormer en de zonnepanelen installatie moeten qua vermogen, spanning en stroom op elkaar zijn afgestemd. Bij het plannen van een installatie is dit een belangrijk aspect waar we zeer goed rekening mee zullen moeten houden.

De 4 soorten omvormers die er zijn

  1. Net gestuurde omvormer; omvormer die een aansluiting op het elektriciteitsnet nodig heeft om de zonnestroom in dat net in te voeden.
  2. Autonome omvormer; omvormer die onafhankelijk van het elektriciteitsnet kan functioneren.

De omvormer moet kunnen herkennen of het openbare net al dan niet is uitgeschakeld of dat er fouten in de zonnepanelen installatie optreden, en moet in die gevallen binnen enkele seconden de stroomlevering staken en zichzelf automatisch uitschakelen.

Om verliezen te voorkomen door te lange verbindingskabels moet de omvormer zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen installatie gemonteerd worden.

  1. Centrale omvormer; de zonnepanelen van een installatie met een vermogen van bijvoorbeeld 10KW worden tot strings in serie geschakeld, en deze strings worden weer parallel geschakeld.
  2. String omvormer; net als bij zonnepanelen installaties met een centrale omvormer wordt ook in installaties met string omvormers de generator zelf in strings opgesplitst. De D/C bekabeling is hierbij een stuk eenvoudiger, en de zeer goede eigenschappen van de string omvormer techniek resulteren in een betrouwbare installatie, verlaging van de systeemkosten en een verhoging van de energie-opbrengst. Dit is doorgaans een wat meer complex systeem. Het zonnepanelenbedrijf in Breda is vakkundig en kan dit op een professionele manier inregelen.